Selekcja w liczbach

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

W tym miejscu będziemy publikować statystki naszej współpracy w ramach „Fort Knox”. Znajdziesz tu następujące dane z kolejnych lat działania Projektu:
- ilu uczestników bierze udział we współpracy;
- ile rodzin jest w Projekcie;
- jakie ponosimy straty i jak idzie nam z ich uzupełnianiem.
Te same dane możesz poznać w wersji opisowej w zakładce „artykuły”. Znajdziesz tam też opis poszczególnych sezonów i trudności, z którymi mierzyliśmy się na bieżąco. Uznaliśmy jednak, że warto zamieszczać również takie „suche” dane, aby można było w sposób łatwy śledzić nasze statystyki i rozwój Projektu.

Dane w postaci tabelarycznej są dostępne w pliku pdf tutaj

2022

 • uczestnicy bieżący / różnica w stosunku do wcześniejszego sezonu: 13/+3
 • liczba rodzin w projekcie / różnica w stosunku do wcześniejszego sezonu: 40/+7
 • deficyt z poprzedniej akcji: 0
 • liczba rodzin w projekcie z uwzględnieniem deficytu z poprzedniej akcji: 40/
 • straty w trakcie akcji: 23
 • liczba rodzin do uzupełnienia z uwzględnieniem deficytu z poprzedniej akcji: 23
 • wykonanie planu uzupełnień „lato”: -
 • deficyt na kolejną akcję: -
 • śmiertelność (od uzupełnienia do uzupełnienia) [%]: 57,50

2021

 • uczestnicy bieżący / różnica w stosunku do wcześniejszego sezonu: 10/+3
 • liczba rodzin w projekcie / różnica w stosunku do wcześniejszego sezonu: 33/+7
 • deficyt z poprzedniej akcji: 3
 • liczba rodzin w projekcie z uwzględnieniem deficytu z poprzedniej akcji: 30
 • straty w trakcie akcji: 19
 • liczba rodzin do uzupełnienia z uwzględnieniem deficytu z poprzedniej akcji: 22
 • wykonanie planu uzupełnień „lato”: 22
 • deficyt na kolejną akcję: 0
 • śmiertelność (od uzupełnienia do uzupełnienia) [%]: 63,33

2020

Ze zględu na pojawienie się po raz pierwszy deficytu z poprzedniej akcji, postanowiliśmy nieco zmienić formę przedstawienia danych, aby były bardziej czytelne.

 • uczestnicy bieżący / różnica w stosunku do wcześniejszego sezonu: 7/-1
 • liczba rodzin w projekcie / różnica w stosunku do wcześniejszego sezonu: 26/-5
 • deficyt z poprzedniej akcji: 0
 • liczba rodzin w projekcie z uwzględnieniem deficytu z poprzedniej akcji: 26
 • straty w trakcie akcji: 19
 • liczba rodzin do uzupełnienia z uwzględnieniem deficytu z poprzedniej akcji: 19
 • wykonanie planu uzupełnień „lato”: 16
 • deficyt na kolejną akcję: 3
 • śmiertelność (od uzupełnienia do uzupełnienia) [%]: 73,08

2019

 • ilość uczestników: 8
 • ilość rodzin zgłoszonych do projektu: 31 (100%)
 • ilość rodzin żyjących do momentu uzupełniania: 13 (41,9%))
 • ilość rodzin do uzupełnienia: 18 (58,1%)
 • ilość rodzin po uzupełnieniu: 18 (100%)
 • ilość rodzin osypanych po uzupełnieniach: 4 (22,2%)
 • nowe rodziny zgłoszone do projektu na kolejny sezon: 0
 • rodziny wycofane z projektu: 5
 • ilość rodzin przygotowanych do zimowli: 22
 • całkowita ilość rodzin w projekcie na kolejny rok: 22/26

2018

 • ilość uczestników: 7
 • ilość rodzin zgłoszonych do projektu: 23 (100%)
 • ilość rodzin żyjących do momentu uzupełniania: 10 (43,5%)
 • ilość rodzin do uzupełnienia: 13 (56,5%)
 • ilość rodzin po uzupełnieniu: 23 (100%)
 • ilość rodzin osypanych po uzupełnieniach: 0 (0%)
 • nowe rodziny zgłoszone do projektu na kolejny sezon: 13
 • rodziny wycofane z projektu: 5
 • ilość rodzin przygotowanych do zimowli: 31
 • całkowita ilość rodzin w projekcie na kolejny rok: 31/31

2017

 • ilość uczestników: 6
 • ilość rodzin zgłoszonych do projektu: 18 (100%)
 • ilość rodzin żyjących do momentu uzupełniania: 5 (27,8%)
 • ilość rodzin do uzupełnienia: 13 (72,2%)
 • ilość rodzin po uzupełnieniu: 18 (100%)
 • ilość rodzin osypanych po uzupełnieniach: 2 (11,1%)
 • nowe rodziny zgłoszone do projektu na kolejny sezon: 5
 • ilość rodzin przygotowanych do zimowli: 21
 • całkowita ilość rodzin w projekcie na kolejny rok: 21/23

2016

 • ilość uczestników: 5
 • ilość rodzin zgłoszonych do projektu: 15 (100%)
 • ilość rodzin żyjących do momentu uzupełniania: 11 (73,3%)
 • ilość rodzin do uzupełnienia: 4 (26,7%)
 • ilość rodzin po uzupełnieniu: 15 (100%)
 • ilość rodzin osypanych po uzupełnieniach: 3 (20%)
 • nowe rodziny zgłoszone do projektu na kolejny sezon: 3
 • ilość rodzin przygotowanych do zimowli: 15
 • ccałkowita ilość rodzin w projekcie na kolejny rok: 15/18